Zrealizowane projekty

2017 r.

1"E- Senior"- projekt dofinansowany przez Miasto Szczecinek w ramach zadania "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym".

2014 r.

1. "Muzyczne podróże- spotkania z muzyką klasyczną" dofinansowany przez Miasto Szczecinek w ramach zadania "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

 

2. "Stawiam na pracę" dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach zadania "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

 

3. "Trenujmy razem II" dofinansowany przez Miasto Szczecinek w ramach zadania "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

 

4. "Integracja przez taniec" dofinansowany przez Powiat Szczecinek ze środków PFRON w ramach zadania "Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach".